Human language processing

Przetwarzanie językowe u człowieka

Szanowni Uczestnicy zajęć! Techniczne aspekty trybu odbywania zdalnych zajęć nie są jeszcze jasne, lecz prawdopodobnie w przypadku naszej niewielkiej grupy wykorzystam platformę MS TEAM i tam będę umieszczał materiały oraz zadania. Prócz tego, będę dostępny przez komunikator przez część czasu trwania zajęć oraz w czasie oznaczonym jako dyżur. Szczegóły wkrótce!