Phonetics & Phonology

Szanowni Uczestnicy zajęć! Techniczne aspekty trybu odbywania zdalnych zajęć nie są jeszcze jasne, lecz prawdopodobnie w przypadku naszej niewielkiej grupy wykorzystam platformę MS TEAM i tam będę umieszczał materiały oraz zadania. Prócz tego, będę dostępny przez komunikator przez część czasu trwania zajęć oraz w czasie oznaczonym jako dyżur. Szczegóły wkrótce!

Some links to useful or funny phonetic sites or materials

Places of articulation – an easy guide:

http://www.learnlanguagesonyourown.com/places-of-articulation.html

Manners of articulation

http://www.learnlanguagesonyourown.com/manners-of-articulation.html

Interactive IPA chart

http://www.ipachart.com/

Vocal tract models:

https://www.youtube.com/watch?v=THlBb-lMbNM

https://www.youtube.com/watch?v=qobhDJ_vEOc (for the strong viewers only)

Kempelen’s speaking machine

https://www.youtube.com/watch?v=k_YUB_S6Gpo