MACIEJ KARPIŃSKI

Teaching

My duty hours / moje dyżury: Tuesday 13.oo-15.oo (online)

My classes

All my classes go online. Please find you group on MS TEAMS platform. You’ll be provided with materials and instructions weekly. Live meetings will be offered in our regular lecture times. Depending on the course and type of topic, it’ll be a regular lecture or a brief introduction, instruction and comment to the tasks prepared for you.

Please use only MS Teams to contact me (messenger) and send me your reports (homework/assignments).

Moje zajęcia

Wszystkie moje zajęcia przenoszę na platformę MS Teams. Proszę odnaleźć swoją grupę. Tam będę co tydzień umieszczał nowe materiały i instrukcje. W godzinach normalnych zajęć oferuję spotkania live (audio/wideo). Zależnie od specyfiki kursu i danego tematu, może to być pełen wykład lub zwięzła instrukcja dotycząca przygotowanych dla Państwa materiałów i zadań.

Do kontaktu w sprawie zajęć proszę używać jedynie komunikatora na platformie MS TEAMS, zadania domowe dostarczać za pośrednictwem mechanizmów dostępnych w MS Teams (assignment lub przekłada “zadanie domowe” w notatniku zajęć).

My classes (Spring Semester) / Moje zajęcia w semestrze wiosennym (lub letnim, jeśli uwzględnić zmiany klimatyczne):

Przetwarzanie językowe u człowieka (3. rok językoznawstwa komputerowego) – wtorek, s. 103A, godz. 13.15-14.45 (może ulec zmianie) – syllabus – conditions

Statistics for linguistic analyses (ELLDo 1st year) – Wednesday, room 601A, 11.30-13.00 – syllabus – conditions

Voice and emotion (a lecture open for all curricula) – Wednesday, room C1, 9.45-11.15 – syllabus – conditions

Fonetyka i fonologia (2. rok językoznawstwa komputerowego) – wtorek, s. 103A, godz. 15.oo-16.3o – syllabus – conditions

Detailed grading conditions will be provided within the first two weeks of the semester after discussing them with students.